Úpravna vody Dobronice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úpravna vody Dobronice zadávané zadavatelem Obec Dobronice u Bechyně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dobronice u Bechyně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úpravna vody Dobronice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové úpravny vody (ÚV) pro obec Dobronice u Bechyně. Tato úpravna vody bude zajišťovat především odstranění nadměrného obsahu dusičnanů. V objektu ÚV bude vybudována akumulace 10 m3 a pro zvýšení tlaku ve vodovodní síti zde bude umístěna automatická tlaková stanice (ATS). Stavba dále zahrnuje novou přípojku elektrické energie a výstavbu odpadního potrubí PVC SN8 DN150 v délce 166,7 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

644989

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45252126-7

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dobronice u Bechyně (627372), okr. Tábor, Jihočeský kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 923 000,- bez DPH (3 536 830,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 961 900,- bez DPH (2 373 899,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 961 900,- bez DPH (2 373 899,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2016, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úpravna vody Dobronice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úpravna vody Dobronice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Dodavatel 2 373 899,- Kč vč. DPH
1 961 900,- Kč bez DPH
G-servis Praha spol. s r.o. (49680226) Uchazeč 2 491 390,- Kč vč. DPH
2 059 000,- Kč bez DPH
ECO CB s.r.o. (26031825) Uchazeč 2 705 630,44 Kč vč. DPH
2 236 058,22 Kč bez DPH
VODASERVIS s.r.o. (26277841) Uchazeč 2 884 686,- Kč vč. DPH
2 384 038,- Kč bez DPH
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. (26071584) Uchazeč 2 939 037,42 Kč vč. DPH
2 428 956,55 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úpravna vody Dobronice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Tomáš Halák (11027649)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap