Dobronice – obnova přívodního vodovodního řadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dobronice – obnova přívodního vodovodního řadu zadávané zadavatelem Obec Dobronice u Bechyně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dobronice u Bechyně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dobronice – obnova přívodního vodovodního řadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova přívodního vodovodního řadu pro obec Dobronice u Bechyně. Vlastní technické řešení stavby spočívá ve výměně stávajícího vodovodního přivaděče z AC potrubí DN100 za potrubí z PE 100RC 110x6,6mm SDR17, PN10 s vnější ochrannou vrstvou z PP v délce 693 m. Dále bude provedena výměna nefunkčních armatur, které budou sloužit pro bezproblémovou regulaci na vodovodním přivaděči a pro potřebu jeho odkalení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dobronice u Bechyně, 627372, okr. Tábor, JČ kraj, ZUJ 552224, NUTS 0317552224.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 315 867,- bez DPH (1 592 199,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

985 465,54 bez DPH (1 192 413,34 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

985 465,54 bez DPH (1 192 413,34 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dobronice – obnova přívodního vodovodního řadu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 13. 4. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap