IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – výsadby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – výsadby zadávané zadavatelem Obec Dobrochov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dobrochov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – výsadby

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební objekty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
K 00000101 Zařízení staveniště
K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby 02 Interakční prvek IP9

V současnosti je plocha určená pro vytvoření interakčního prvku využívána jako orná půda.
Pozemek šířky 10 m a délky 790 m nacházející se v přirozené údolnici bude celý zatravněn.
Na ploše pro interakční prvek bude provedena výsadba místě vhodných dřevin a to do uzavřených remízků.
Výsadbu bude tvořit za stromové pásmo dub letní, habr obecný, jilm habrolistý, javor babyka, lípa srdčitá, bříza bradavičnatá, lípa velkolistá, jeřáb ptačí, jasan ztepilý a třešeň ptačí. Za dřeviny keřového pásma budou vysázeny svída krvavá, střemcha obecná, hloh obecný, líska obecná, ptačí zob obecný, krušina olšová, brslen evropský a kalina obecná. Na jihovýchodním konci interakčního prvku je navržena výsadba dvou řad ovocných stromů (jabloň, hrušeň a třešeň), která navazuje na stávající výsadbu švestek podél polní cesty vedoucí z jihovýchodní části obce. Výsadba ovocných stromů je navržena v délce 150 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – výsadby.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podepsaná SOD 26. 6. 2019 Zobrazit
Příloha k SOD 26. 6. 2019 Zobrazit
Zaplacená část zakázky za rok 2019 18. 12. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – výsadby zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. (26258692) Dodavatel 1 582 580,30 Kč vč. DPH
1 307 917,60 Kč bez DPH
RoKr servis s.r.o. (27733262) Uchazeč 1 608 489,30 Kč vč. DPH
1 329 330,- Kč bez DPH
Ing. Jiří Hronek (73121177) Uchazeč 1 613 865,57 Kč vč. DPH
1 333 773,20 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap