IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – SO 01 Vodní tůně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – SO 01 Vodní tůně zadávané zadavatelem Obec Dobrochov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dobrochov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – SO 01 Vodní tůně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby vodovodních tůní.
Tůně budou zcela zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv), nejedná se proto o vodní dílo dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
Členění stavby.
SO 01 Vodní tůně
3 - letá následná péče

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000–7

Místo plnění veřejné zakázky

kraj: Olomoucký, okres: Prostějov,k.ú. Dobrochov

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2019, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce IP9 - Lokální biocentrum Dobrochov – SO 01 Vodní tůně.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap