Dobré Pole – místní komunikace – SO 102 – etapa II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dobré Pole – místní komunikace – SO 102 – etapa II. zadávané zadavatelem Obec Dobré Pole. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dobré Pole

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dobré Pole – místní komunikace – SO 102 – etapa II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZ je rekonstrukce stávající místní komunikace v intravilánu obce Dobré Pole. Šířka stávající komunikace se pohybuje mezi 3 až 4 m. Celková délka navrhované rekonstrukce v rámci II. etapy (v PD označeno jako SO 102) je 281 m; přičemž šířka vozovky včetně přídlažbové betonové desky bude činit 4,0 m, šířka asfaltu 3,5 m. Na rekonstrukci bude použita výměna všech konstrukčních vrstev. Vrchní kryt bude proveden z asfaltobetonu. Pod dvěma sjezdy bude proveden nový betonový propustek DN 400 dlouhý 21,50 m. Předmětem plnění je také ve výkazu výměr uvedený SO103 Etapa II. – neuznatelné náklady.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Dobré Pole

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 094 592,90 bez DPH (2 534 457,41 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 094 592,90 bez DPH (2 534 459,41 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

18. 6. 2019, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jana Dmitrievová, MBA

Kontaktní e-mail: obec@dobrepole.cz

Kontaktní telefon: 519514292

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dobré Pole – místní komunikace – SO 102 – etapa II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 7. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap