Vodní zdroj v obci Dobřany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodní zdroj v obci Dobřany zadávané zadavatelem Obec Dobřany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dobřany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodní zdroj v obci Dobřany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování dvou hydrogeologických průzkumných vrtů HVD-1 a HVD-2. Nejprve bude realizován vrt HVD-1 v místě indikovaných vodivých linií přibližně ve střední části zájmového území. Průměr vrtu bude nejprve min. 250 mm s ocelovou výstrojí, od hloubky 6 m pak 220 mm s výstrojí PVC 140 mm. V závislosti na výsledcích tohoto vrtu bude následně realizován vrt HVD-2. Maximální projektovaná hloubka vrtů je 60 m pod terénem. Poté budou provedeny hydrodynamické zkoušky a ověřena kvalita jímané podzemní vody. V případě negativních výsledků hydrogeologického průzkumu bude po dohodě s objednatelem namísto vystrojení provedena odborná likvidace vrtu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45121000-1 - Průzkum pomocí vrtů; 45255500-4 - Vrtné a průzkumné práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dobřany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

693 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

626 600,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

27. 9. 2019, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodní zdroj v obci Dobřany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podepsaná smlouva o dílo 29. 10. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap