Dnešice - Stavební úpravy MK na KN 916/23, 889/1, 1109 a 887

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dnešice - Stavební úpravy MK na KN 916/23, 889/1, 1109 a 887 zadávané zadavatelem Obec Dnešice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dnešice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dnešice - Stavební úpravy MK na KN 916/23, 889/1, 1109 a 887

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava místní komunikace. V dnešní době je tato část obce využívána jako místní komunikace se smíšeným, převážně prašným povrchem. Ulici lemuje stávající obytná zástavba. Výstavba je navržena jako jeden celek po stavebních objektech. Více projektová dokumentace zpracovaná projektantem „IK Plzeň s.r.o.“.
Stavební objekty:
SO 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
• SO 001 - Bourací a přípravné práce
• SO 002 - Skrývka ornice

SO 100 - STAVEBNÍ OBJEKTY
• SO 101 - Větev "A" MO2 14,0/6,5/30 f.s. C
• SO 102 - Větev "B" MO2 12,0/6,5/20 f.s. D1
• SO 103 - Větev "C" MO2 10,0/6,5/20 f.s. D1
• SO 104 - Větev "D" MO2 14,0/6,5/30 f.s. Tempo 30
• SO 110 - Palisády se zábradlím

SO 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
• SO 301 kanalizační stoka "A" jednotná PVC 300 mm, dl. 113.9m
• SO 302 kanalizační stoka "B1" jednotná - vsunutá do stávající bet. Kanalizace , pvc 300 mm, dl. 58.7m
• SO 303 kanalizační stoka "B2" jednotná - přeložka kanalizace , pvc 250 mm, dl. 50.2m
• SO 310 vsakovací systém

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-008185

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dnešice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 564 487,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 444 038,- bez DPH (5 377 286,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 444 038,- bez DPH (5 377 286,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2017, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dnešice - Stavební úpravy MK na KN 916/23, 889/1, 1109 a 887.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dnešice - Stavební úpravy MK na KN 916/23, 889/1, 1109 a 887 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DYBS Plzeň s.r.o. (62621033) Uchazeč 6 484 216,97 Kč vč. DPH
5 358 857,- Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 7 620 859,51 Kč vč. DPH
6 298 231,- Kč bez DPH
ZNAKON, a.s. (26018055) Uchazeč 8 540 343,35 Kč vč. DPH
7 058 135,- Kč bez DPH
Rentec profesional s.r.o. (26325403) Uchazeč 6 334 271,35 Kč vč. DPH
5 234 935,- Kč bez DPH
Stavitelství Kamínek s.r.o. (26021471) Dodavatel 5 377 286,- Kč vč. DPH
4 444 038,- Kč bez DPH
Silnice Horšovský Týn a. s. (45359164) Uchazeč 5 165 490,- Kč vč. DPH
4 269 000,- Kč bez DPH
BERGER BOHEMIA a. s. (45357269) Uchazeč 6 310 145,16 Kč vč. DPH
5 214 996,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 5 522 760,65 Kč vč. DPH
4 564 265,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 5 409 883,38 Kč vč. DPH
4 470 978,- Kč bez DPH
BERDYCH plus spol. s r.o. (26373611) Uchazeč 5 744 533,08 Kč vč. DPH
4 747 548,- Kč bez DPH
Silnice Klatovy a.s. (45357307) Uchazeč 6 643 778,46 Kč vč. DPH
5 490 726,- Kč bez DPH
SILNICE NEPOMUK s.r.o. (26342812) Uchazeč 6 283 945,03 Kč vč. DPH
5 193 343,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dnešice - Stavební úpravy MK na KN 916/23, 889/1, 1109 a 887 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 Stavitelství Kamínek s.r.o. (26021471) 5 377 286,-
4 444 038,-
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap