Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Dasném

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Dasném zadávané zadavatelem Obec Dasný. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dasný

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Dasném

Předmět veřejné zakázky

Hlavním předmětem VZ je zlepšit energetickou vlastnost obálky budovy kulturního domu v Dasném. Předmětný objekt je využíván jako administrativní budova obecního úřadu, jako kulturní objekt a dále je zde restaurace a byt. Objekt byl vystavěn v druhé polovině minulého století. Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu s vazníkovým zastřešením. Objekt je obdélníkového tvaru se sedlovými střešními rovinami. Okna v budově jsou vyměněna, jsou zde instalována plastová zdvojená s izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou také vyměněny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dasný

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 515 362,92 bez DPH (4 253 589,13 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 881 313,- bez DPH (2 276 389,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 249 131,- bez DPH (2 721 449,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

14. 10. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GARANTA CZ a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alena Prášková

Kontaktní e-mail: praskova@garanta-cz.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Dasném.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Dasném zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SAHAN CB s.r.o. (25186973) Dodavatel 2 276 389,- Kč vč. DPH
1 881 313,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Dasném zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Elektro MM s.r.o. (26028565)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap