Dasný – oprava kanalizace PVC DN300

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dasný – oprava kanalizace PVC DN300 zadávané zadavatelem Obec Dasný. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dasný

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dasný – oprava kanalizace PVC DN300

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající jednotné betonové kanalizace v obci Dasný, která přivádí odpadní vody na ČOV. Jde o dva úseky kanalizace v celkové délce 335 m, které budou vyměněny ve stávající trase a shodné dimenzi. Řad I. DN 300 kolem komunikace E49 v délce 230 m z PVC SN8 a řad II. DN 300 v jižní části obce v délce 105 m z PVC SN8. Součástí stavby bude obnova 7 ks kanalizačních šachet (4 kusy na řadu I. a 3 kusy na řadu II.) a přepojení stávajících kanalizačních přípojek (5 kusů na řadu I. a 4 kusy na řadu II.). Po skončení zemních prací dojde k obnově povrchů (zádlažba a asfaltová živice), urovnání terénu a osetí travou.
Předmětem plnění je dále dopravně-inženýrské opatření, vytýčení inženýrských sítí v místě stavby a dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dasný, okr. České Budějovice, JČ kraj, ZUJ 535249, NUTS CZ0311535249.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 730 887,- bez DPH (2 094 373,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 735 581,32 bez DPH (2 100 053,40 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 735 581,32 bez DPH (2 100 053,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dasný – oprava kanalizace PVC DN300.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 8. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - dodatek č.1 26. 8. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap