Dasný – obnova kanalizace DN500

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dasný – obnova kanalizace DN500 zadávané zadavatelem Obec Dasný. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dasný

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dasný – obnova kanalizace DN500

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající jednotné kanalizace v délce 262m (PVC SN8 DN500) a 7ks kanalizačních šachet z dílců na potrubí DN 500. Veškeré stávající kanalizační přípojky (16ks) budou přepojeny do nové kanalizační stoky PVC DN500.
Součástí veřejné zakázky je také obnova povrchů (zádlažba, asf. živice) po provedených zemních pracích, urovnání terénu a osetí travou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Dasný, okr. České Budějovice, JČ kraj. Dotčená parcelní čísla: 59/1 a 483, k.ú. Dasný

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 273 784,- bez DPH (3 961 278,64 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 860 660,16 bez DPH (3 461 398,86 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 860 660,16 bez DPH (3 461 398,86 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dasný – obnova kanalizace DN500.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 6. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap