Zkvalitnění zázemí pro enviromentální výuku v Mateřské škole Citice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkvalitnění zázemí pro enviromentální výuku v Mateřské škole Citice zadávané zadavatelem Obec Citice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Citice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkvalitnění zázemí pro enviromentální výuku v Mateřské škole Citice

Předmět veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka v sobě obsahuje plnění, která svou povahou spadají do dodávek, do stavebních prací i služeb. Jedná se tedy o smíšenou veřejnou zakázku. Převažujícím plněním jsou ovšem dodávky a zároveň se nejedná o dodávky, které by byly součástí stavebních prací. Z tohoto důvodu zadavatel sděluje, že se jedná převážně o veřejnou zakázku na dodávky.
Předmět plnění bude tedy dále označován také souhrnně jako „dílo“. Místo plnění pak z výše uvedeného důvodu může být dále označováno také jako „staveniště“.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých dodávek, služeb a prací nutných k revitalizaci venkovního prostoru pro enviromentální výchovu MŠ Citice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6, 77211600-8 , 37535200-9, 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Citice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

477 891,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

10. 3. 2021, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkvalitnění zázemí pro enviromentální výuku v Mateřské škole Citice.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap