Venkovní hřiště v obci Čištěves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Venkovní hřiště v obci Čištěves zadávané zadavatelem Obec Čistěves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Čistěves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Venkovní hřiště v obci Čištěves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou dodávky stavby "Venkovní hřiště v obci Čistěves", jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací v rozsahu DUR + DSP zpracovanou projektovým ateliérem Linhart spol. s r.o., ČKAIT 0005146, IČO 470 521 21, DIČ CZ470 521 21, Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, ze dne 09/2009.
Předmět díla zahrnuje, ale neomezuje se pouze na:
- dodávku stavební části stavby a profesí podle projektové dokumentace
- dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné a v digitální formě
- obstarání věcí, zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, výstavby, montáže, zajištění práv k používání patentů, know-how, autorských práv
- zpracování kontrolního a zkušebního plánu před zahájením jednotlivých prací
- odzkoušení
- provedení záručních zkoušek
- kolaudace kompletního díla
- uvedení do provozu
- poskytnutí záruk za celé dílo

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212220-4 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

pozemek s parc. č. 142/12 v k.ú. obce Čistěves

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 425 415,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Venkovní hřiště v obci Čištěves.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap