Revitalizace nádrže Kačeňák, k.ú. Číměř nad Jihlavou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace nádrže Kačeňák, k.ú. Číměř nad Jihlavou zadávané zadavatelem Obec Číměř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Číměř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace nádrže Kačeňák, k.ú. Číměř nad Jihlavou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v revitalizaci vodní nádrže na parcele č. 274 v katastrálním území obce Číměř nad Jihlavou. Zájmová lokalita se nachází v kraji Vysočina, okrese Třebíč, k.ú. Číměř nad Jihlavou. V současné době se zde nachází stará protipožární nádrž, která je ve špatném technickém stavu. Z toho důvodu je navržena revitalizace vodní nádrže. Lokalita se nachází jižně od obce Číměř v nadmořské výšce cca 450,00 m n. m. Vodní nádrž se nachází v povodí s číslem hydrologického pořadí 4-16-01-1030. Nádrž se nenachází na žádném vodním toku. K regulaci hladiny vody v nádrži bude zřízeno výpustné zařízení (otevřený monolitický požerák s dvojitou dlužovou stěnou). Výtok z výpustného zařízení bude zaústěn do dešťové kanalizace.

Revitalizace nádrže bude spočívat ve vybudování výpustného zařízení a rekonstrukci stávajících opěrných zdí. Opěrné zdi budou buďto přibetonovány anebo obloženy lomovým kamenem. Dojde k celkovému optickému srovnání nádrže. V rámci stavby nebudou káceny dřeviny. V případě kácení dřevin je potřeba mít vydané platné povolení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 675 780,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 590 964,16 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace nádrže Kačeňák, k.ú. Číměř nad Jihlavou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 19. 7. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap