Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně zadávané zadavatelem Obec Chýně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chýně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem Koncesního řízení je uzavření Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Chýně (dále jen „Koncesní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 ZoVaK s právem výběru vodného a stočného náležející Koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Chýně (dále jen „VH Infrastruktura“) Koncesionáři a závazek Koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
Za pronájem VH Infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli nájemné ve významu „pachtovné“ ve smyslu § 2332 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za zajištění provozování VH Infrastruktury bude postoupí Zadavatel vítěznému dodavateli své právo vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na předpis na výběr vodného a stočného od odběratelů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Chýně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

44 423 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mott MacDonadl CZ, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Šmídek

Kontaktní e-mail: petr.smidek@mottmac.com

Kontaktní telefon: +420 724819219

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap