Obec Chýně - Sběr, svoz a nakládání s odpadem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Chýně - Sběr, svoz a nakládání s odpadem zadávané zadavatelem Obec Chýně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chýně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Chýně - Sběr, svoz a nakládání s odpadem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, 4 (čtyř) let od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb zadavateli.

Služby spočívají ve sběru, svozu, odstraňování a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběru, svozu a využití vytříděných složek komunálního odpadu, svozu velkoobjemového odpadu (shromažďuje se ve Sběrném dvoře) a svozu biologicky rozložitelného odpadu pro Obec Chýně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

9050000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Chýně (okres Praha-západ)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH (1573000 za 1 rok s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 1. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 1. 2016

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2016, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alexandra Vrbová

Kontaktní e-mail: alex.vrba@gmail.com

Kontaktní telefon: 737262684

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Chýně - Sběr, svoz a nakládání s odpadem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Chýně - Sběr, svoz a nakládání s odpadem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RUMPOLD – P s.r.o. (61778516) Dodavatel 720 894,75 Kč vč. DPH
626 865,- Kč bez DPH
KOMWAG, podnik čistoty a údržby města a.s. (61057606) Uchazeč 1 017 146,25 Kč vč. DPH
884 475,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap