Místní komunikace včetně obecní jednotné kanalizace Za Humny v obci Chvalíkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Místní komunikace včetně obecní jednotné kanalizace Za Humny v obci Chvalíkovice zadávané zadavatelem Obec Chvalíkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chvalíkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Místní komunikace včetně obecní jednotné kanalizace Za Humny v obci Chvalíkovice

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky jsou tyto stavební objekty:
A) Místní komunikace:
V rámci projektu dojde k úpravě místní obslužné komunikace III. třídy funkční skupiny C ve stávající plánované zástavbě na ulici Za Humny v obci Chvalíkovice, od křižovatky s ulicí Železnobrodskou po vyústění do ulice Kopaninská v délce 280 m a šířce 4,50 m mezi obrubníky. V místě dopravního napojení na stávající komunikaci ulice Železnobrodské je navrženo rozšíření vozovky na 5,75 m. Vozovka bude provedena s krytem z asfaltového betonu, který bude po obou stranách lemován betonovými silničními obrubníky v rozsahu položkového rozpočtu (v Příloze č. 5)

B) Kanalizace:
V rámci projektu bude provedena dostavba stávající obecní jednotné kanalizace, kterou tvoří úsek délky 113 m (úsek A jednotné kanalizace řeší odvodnění místní komunikace Za Humny mezi ulicemi Železnobrodskou a Kopaninskou).

Realizace stavebního objektu A) Místní komunikace je podmíněna přiznáním dotace v rámci „Programu rozvoje a obnovy venkova MMR 2016“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Ulice Za Humny, kat. úz. Chvalíkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 723 447,- bez DPH (3 295 370,80 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 135 308,- bez DPH (2 583 723,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 135 308,- bez DPH (2 583 723,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Místní komunikace včetně obecní jednotné kanalizace Za Humny v obci Chvalíkovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 4. 2016 Zobrazit
Dodatek Smlouvy č.1 1. 8. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap