Obnova střech zámeckého dvora

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova střech zámeckého dvora zadávané zadavatelem Obec Chorušice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chorušice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova střech zámeckého dvora

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je provedení veškerých činností, prací a souvisejících dodávek nutných k úplnému a řádnému provedení zakázky: „Obnova střech zámeckého dvora“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (vypracoval: zodp. projektant Ing. Karel Najman, název – stavební úpravy víceúčelového objektu čp.35, prosinec 2015, ), v rozsahu a podle výzvy objednatele pro výběrové řízení a zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele (včetně položkového rozpočtu) předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení, podmínek vyplývajících ze stavebního povolení vydaného MěÚ Mšeno pod č.j. ze dne 21.12.2009, , Zhotovitel je povinen dodržet krom specifik uvedených v projektové dokumentaci obecné technické podmínky provádění díla dodržet další podmínky stanovené příslušnými orgány veřejné správy a podmínky sjednané touto smlouvou (dále jen „dílo“).
Specifikace díla:
• přípravné práce
• demontáž stávající střešní krytiny, krovů, bourání cihlobetonových stropů,štítů
• vyzdění příček do úrovně žb pasů, zhotovení žb.ztužujících pasů ( věnec )
• vyzdění štítů
• zhotovení a instalace nového krovu ze sbíjených vazníků, pokládka střešní krytiny
• oplechování, instalace žlabů a svodů dešť. vody, instalace hromosvodu
• práce související

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 207 808,31 bez DPH (2 671 448,06 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 207 808,31 bez DPH (2 671 448,06 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova střech zámeckého dvora.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 30. 6. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 1. 9. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 30. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap