„Obec Chorušice – novostavba zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Obec Chorušice – novostavba zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání“ zadávané zadavatelem Obec Chorušice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chorušice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Obec Chorušice – novostavba zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je novostavba 1 oddělení mateřské školy včetně zázemí a kuchyně, úprava prostranství, parc. č. 1849, parc. č. 55, parc. č. st. 159, parc. č. 1830/1, K.ú. Chorušice (652741). Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost, že realizace proběhne za provozu stávající mateřské školy Chorušice přísp. org, se sídlem v čp.99, k.ú. Chorušice.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/4b029102-815a-45b2-9d7f-46fac7fa2aa7/zakazka/P21V00000002

Poznámka

Nabídky podávejte v elektronickém prostředí na:
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/4b029102-815a-45b2-9d7f-46fac7fa2aa7/zakazka/P21V00000002

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3/2021

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce, 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště, 45300000-0 Stavební montážní práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Chorušice, pozemky - parc. č. 1849, parc. č. 55, parc. č. st. 159, parc. č. 1830/1, K.ú. Chorušice (652741)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 000 000,00 Kč bez DPH (21 780 000,00 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MZP Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Pokorný

Kontaktní e-mail: mpc.pokorny@email.cz

Kontaktní telefon: +420 602 651 242

Kontaktní datová schránka: S6nakit

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Obec Chorušice – novostavba zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání“.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap