Naučné stezky u Chorušic pro aktivní a pasivní odpočinek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Naučné stezky u Chorušic pro aktivní a pasivní odpočinek zadávané zadavatelem Obec Chorušice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chorušice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Naučné stezky u Chorušic pro aktivní a pasivní odpočinek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto projektu je vybudování naučné stezky v k.ú. Chorušice, pro účely aktivního i pasivního odpočinku místních obyvatel. Na trase budou záchytné body s prvky pasivního odpočinku - stoly, lavičky. Součástí realizace akce je likvidace náletových dřevin, terénní úprava povrchu, odvoz odkopávek, instalace tabulí, mobiliáře a herních prvků a konečné úpravy terénu. Celkem by měla být stezka vybavena 13 prvky (naučné tabule, lavičky a herní prvky). Naučné tabule budou obsahovat úvod, živočichy, kal a vodní živočichové, herní prvky - vodní svět, naučná tabule - ptáci, stromy, lesní zvěř a myslivost, studánka, pískovce a koloběh body, pěstování lesa, semenáčky. Mezi herní prvky byly zařazeny klouzačky, lanové minicentrum, ptačí budky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Chorušice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 047 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

23. 9. 2020, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Naučné stezky u Chorušic pro aktivní a pasivní odpočinek.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap