Zateplení objektu školy - Základní škola č.p. 20, Chbany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení objektu školy - Základní škola č.p. 20, Chbany zadávané zadavatelem Obec Chbany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chbany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení objektu školy - Základní škola č.p. 20, Chbany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Zateplení objektu školy – Základní škola č.p. 20, Chbany“, a to v souladu s výzvou versus zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Jedná se o stavební úpravy objektu směřující ke zlepšení tepelně technických vlastností obalových konstrukcí stávajícího zděného objektu základní školy. V rámci realizace zakázky dojde k zateplení obvodových stěn a střešního pláště. Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu.

Projekt bude spolufinancován z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Podrobný popis a rozsah prací, dodávek a požadovaných standardů je řešen v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr - slepém rozpočtu.

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Zateplení objektu školy, Základní škola č.p. 20, Chbany“ zpracované Ing. Janem Knierschem, Stavbařská 4518, Chomutov, IČO: 43214371 Chomutov v srpnu 2009.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, apod.).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2

Místo plnění veřejné zakázky

Chbany č.p. 20

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 481 960,29 bez DPH (4 213 171,95 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 359 334,- bez DPH (4 064 794,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Chbany - starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Hoření

Kontaktní e-mail: starosta@chbany.cz

Kontaktní telefon: 474392022

Kontaktní datová schránka: m2abutp

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení objektu školy - Základní škola č.p. 20, Chbany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu 5. 2. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení objektu školy - Základní škola č.p. 20, Chbany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PETROM STAVBY, a.s. (26769611) Dodavatel 4 064 794,- Kč vč. DPH
3 359 334,- Kč bez DPH
BAUVANT s.r.o. (27449416) Uchazeč 4 083 919,- Kč vč. DPH
3 375 140,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap