Vybavení Komunitního centra v České - slaboproud

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení Komunitního centra v České - slaboproud zadávané zadavatelem Obec Česká. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Česká

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení Komunitního centra v České - slaboproud

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka věcí pro vybavení interiéru Komunitního centra v České (dále také jako „Věci“). Dodávka Věcí je blíže specifikována v Dokumentaci dodávky a v Soupisu Věcí, které jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Dodávka Věcí zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, montážních a souvisejících prací a služeb a dále řádné předání a převzetí Věcí včetně dopravy do místa plnění (dále také jako „předmět zakázky“ či „zakázka“).

Poznámka

Uzavřené řízení, zadávací dokumentace není uveřejněna.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31710000-6; 35120000-1; 35121000-8; 45317000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Česká

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

13. 6. 2022, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení Komunitního centra v České - slaboproud.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o výběru dodavatele 14. 6. 2022 Zobrazit
Smlouva o dílo 16. 6. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap