Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce Česká

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce Česká zadávané zadavatelem Obec Česká. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Česká

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce Česká

Předmět veřejné zakázky

Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podrobně vymezených v soupisu služeb a seznamu stanovišť nádob na sběr odpadu, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace nebude uveřejněna na profilu zadavatele vzhledem k tomu, že se nejedná o otevřené řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele analogicky dle ust. § 53, odst. 5. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2, 90510000-5, 90511000-2,90511200-4

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Česká

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

910 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 8. 2021

Lhůta pro podání nabídek

30. 8. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce Česká.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o výběru dodavatele 21. 9. 2021 Zobrazit
Smlouva o dílo 17. 10. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap