Obec Česká - rekonstrukce inženýrských sítí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Česká - rekonstrukce inženýrských sítí zadávané zadavatelem Obec Česká. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Česká

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Česká - rekonstrukce inženýrských sítí

Předmět veřejné zakázky

Ul.Hlavní - výstavba nové splaškové kanalizace DN 300 v délce cca 360 m, veřejné části přípojek splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce stávající kanalizace na dešťovou, oprava komunikace po provedení kanalizace
Ul. Nová - nová splašková a dešťová kanalizace v délce cca 270 m, veřejné části přípojek dešťové a splaškové kanalizace celková rekonstrukce komunikace v délce 270 metrů včetně chodníků a vjezdů, veškeré povrchy jsou dlážděné. Realizace dlážděných povrchů bude prováděna po rekonstrukci plynovodu ve správě RWE a rekonstrukce kabelového vedení NN ve správě E.ON.
Při realizaci stavby bude prováděna rekonstrukce STL plynovodu zhotovitelem RWE a rekonstrukce kabelového vedení NN zhotovitelem E.ON.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

241348

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45230000-8; 45233100-0;45232440-8

Místo plnění veřejné zakázky

Česká

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Jan Tomek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Tomek

Kontaktní e-mail: tomek@icvv.cz

Kontaktní telefon: +420 777244236

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Česká - rekonstrukce inženýrských sítí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 27. 5. 2013 Zobrazit
Odůvodnění VZ 30. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace I. 7. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace II. 7. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace III. 10. 6. 2013 Zobrazit
písemná zpráva 30. 7. 2013 Zobrazit
SOD 31. 7. 2013 Zobrazit
SOD 31. 7. 2013 Zobrazit
Dodatek SOD 23. 12. 2013 Zobrazit
Dodatek č.1 18. 3. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Česká - rekonstrukce inženýrských sítí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS, a. s. (45274924) Dodavatel 13 306 366,- Kč vč. DPH
10 996 997,- Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 15 327 743,67 Kč vč. DPH
12 667 556,67 Kč bez DPH
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. (25342100) Uchazeč 13 846 742,- Kč vč. DPH
11 443 588,42 Kč bez DPH
INSTA CZ s.r.o. (25374311) Uchazeč 15 450 364,62 Kč vč. DPH
12 768 896,32 Kč bez DPH
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. (49971191) Uchazeč 14 397 134,10 Kč vč. DPH
11 898 458,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap