Komunitní centrum v České

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunitní centrum v České zadávané zadavatelem Obec Česká. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Česká

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunitní centrum v České

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro stavební povolení a v Dokumentaci pro změnu stavby před dokončenímvypracované Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA 02 865, Česká 130, 664 31, tel.: 727 822 484, e-mail: tasler@email.cz, IČO: 614 46 319 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „soupis“), které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Poznámka

1. Účastník je povinen respektovat výhradu zadavatele, že část plnění předmětu veřejné zakázky, spočívající v realizaci hlavní stavební výroby (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označeno jako „HSV“), nesmí být plněna poddodavatelem.
2. Zadavatel v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ určuje elektronický nástroj pro podání nabídek, kterým je Národní elektronický nástroj NEN: https://nen.nipez.cz/.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45215222-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Česká

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 542 572,69 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunitní centrum v České.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap