Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Obec Černilov, okr. Hradec Králové – cisternová automobilová stříkačka zadávané zadavatelem Obec Černilov.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

0. Výzva
1. Dokument „Zadávací dokumentace“
2. Vzor „obsah nabídky“ – příloha č. 1
3. Vzor „krycího listu“ – příloha č. 2
4. Vzor „rekapitulace ceny“ – příloha č. 3
5. Vzor „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“ – příloha č. 4
6. Vzor „Čestné prohlášení o seznámení se ZD“ – příloha č. 5
7. Schválené technické podmínky CAS včetně souhlasu č. j. MV- 75774-3/PO-IZS-2015 ze dne
18. 1. 2016 – příloha č. 6
8. Vzorová kupní smlouva – příloha č. 7

Datum uveřejnění

30. 4. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap