Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Černilov – lokalita „V Čibru“ – zřízení mokřadního biocentra na pozemku p. č. 3267 v k. ú. Černilov zadávané zadavatelem Obec Černilov.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Popis informace či souboru

Z celkové ceny díla se odečítá následná péče o výsadbu, kterou si zajistí na své náklady objednatel

Datum uveřejnění

22. 11. 2013

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap