Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda - Kolový nakladač

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda - Kolový nakladač zadávané zadavatelem Obec Černá Voda. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černá Voda

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda - Kolový nakladač

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dílčí část realizované veřejné zakázky "Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda". Dílčí část na dodávku je zadána pod názvem "Kolový nakladač".
Předmětem dílčí zakázky je dodávka multifunkčního kloubového nakladače, který bude sloužit k manipulaci a a pro separaci odpadů, které budou následně předány k materiálovému využití a recyklaci. Konkrétní podmínky a technická specifikace požadovaného zařízení je obsažena ve Výzvě nebo-li Oznámení o zahájení výběrového řízení.

Poznámka

Zakázka je zadána v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 jako zakázka vyšší hodnoty na dodávku v otevřené výzvě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Černá Voda

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 4. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Paděrová

Kontaktní e-mail: paderova@euro-proservis.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda - Kolový nakladač.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kompletní zadávací dokumentace 10. 4. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 4. 5. 2018 Zobrazit
Faktura 30. 10. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 26. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o podpisu SOD 7. 5. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Odpady a materiálové toky v obci Černá Voda - Kolový nakladač zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Roman Guichen (65027001) Dodavatel 1 690 370,- Kč vč. DPH
1 397 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap