Zkapacitnění protipovodňových nádrží Býškovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkapacitnění protipovodňových nádrží Býškovice zadávané zadavatelem Obec Býškovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Býškovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkapacitnění protipovodňových nádrží Býškovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce stávajícího vodního díla (protipovodňové nádrže) v katastru obce Býškovice. Jde o zkapacitnění dvou nádrží odtěžením jejího dna a vyhrazením části objemu nádrží na ochranný prostor. Jedná se o půdní splaveniny, které budou rozprostřeny na zemědělské půdě. Tím dojde ke zvýšení kapacity nádrže a zvětšení retenčního prostoru o 17 000 m3. Zásobní objem nádrže bude rozdělen tak, aby část byla vyhrazena jako ochranný prostor proti povodni, tzn. kapacitu 63 000 m3 vody a část jako zásobní prostor 54 000 m3. Součástí je i stabilizace a opevnění břehů a části dna nádrže, pomocí ohumusování a osetí a položení kamenné rovnaniny. Druhý objekt řeší zkapacitnění nádrže Horní Býškovice odtěžením cca 0,5 m mocné vrstvy dna nádrže. Tím dojde ke zvýšení kapacity nádrže a zvětšení retenčního prostoru protipovodňové nádrže o 1900 m3. Zásobní objem nádrže bude rozdělen tak, aby část byla vyhrazena jako ochranný prostor, tzn. kapacitu 1 500 m3 vody a část jako zásobní prostor - kapacita 4000 m3. Součástí je rovněž stabilizace a opevnění břehů a dna nádrže, pomocí ohumusování a osetí a položení kamenné rovnaniny.

Poznámka

Projekt je spolufinancován z OPŽP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce; 45240000-1 Výstavba vodních děl

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Býškovice, k.ú. Býškovice (okres Přerov), kraj: Olomoucký, ORP: Hranice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 900 000,- bez DPH (11 979 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seven consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Dorazil

Kontaktní e-mail: zdenek_dorazil@sendme.cz

Kontaktní telefon: +420 739 926 154

Kontaktní datová schránka: 76azziw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkapacitnění protipovodňových nádrží Býškovice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap