Oprava místní komunikace podél Bulovského potoka v obci Bulovka, část Arnoltice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace podél Bulovského potoka v obci Bulovka, část Arnoltice zadávané zadavatelem Obec Bulovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bulovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace podél Bulovského potoka v obci Bulovka, část Arnoltice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je oprava komunikace, která začíná napojením řešené komunikace na silnici I/13 a končí před točkou na okraji lesa. Komunikace má délku 1,498 km a je proměnné šířky od 3,50 až 5,7m. U napojení opravované vozovky na silnici I/13 bude v celé délce napojení použita modifikovaná zálivková hmota za horka dle TP115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem. Před užitím této zálivkové hmoty budou veškeré styčné plochy stávající asfaltové komunikace natřeny penetračním adhezním nátěrem. Začátek úseku je vyspárován tak, aby povrchové vody byly svedeny do okolního terénu.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.bulovka.eu/uredni-deska/verejne-zakazky.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky p.p.č. 1182, p.p.č. 65/1, p.p.č. 72/1, p.p.č. 72/3, p.p.č. 1179/1, p.p.č. 1177/1, p.p.č. 1165/4 k.ú. Bulovka

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

1. 4. 2020, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Luděk Suchomel, MBA

Kontaktní e-mail: ludek.suchomel@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 724 030 310

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace podél Bulovského potoka v obci Bulovka, část Arnoltice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace podél Bulovského potoka v obci Bulovka, část Arnoltice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 2 965 165,40 Kč vč. DPH
2 450 549,92 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap