Úvěr na realizaci zateplení bytových domů v Břvanech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úvěr na realizaci zateplení bytových domů v Břvanech zadávané zadavatelem Obec Břvany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Břvany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úvěr na realizaci zateplení bytových domů v Břvanech

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb formou poskytnutí úvěru na realizaci akce „Zateplení bytových domů v Břvanech“, která je podrobně specifikována příslušnou projektovou dokumentací. Skutečná výše investičních nákladů akce činí 3.938.464,- Kč včetně DPH.

Výše požadovaného úvěru činí 3.900.000,- Kč.

Poznámka

Čerpání úvěru: Zadavatel předpokládá čerpání úvěru postupně podle realizace dílčích etap projektu, který je rozdělen na 2 samostatné části, tedy každý bytový dům je jedna samostatná část. Čerpání úvěru pak závisí od vlastní realizace zateplení konkrétního bytového domu.

• Předpoklad 1. Etapy „Zateplení bytového domu Dlouhá 39“ - úvěr 2.000.000,- Kč

Realizace od 7/2018 do 9/2018 s tím, že úvěr bude čerpán dle fakturace stavby.

• Předpoklad 2. Etapy „Zateplení bytového domu Ke Zřídlu 147“ – úvěr 1.900.000,-Kč

Realizace od 7/2018 do 9/2018 s tím, s tím, že úvěr bude čerpán dle fakturace stavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel předpokládá využití dotace na realizaci Projektu, a to v celkové výši 40% z vynaložených nákladů staveb, požaduje zadavatel mít možnost splácet úvěr bez sankčních a jiných poplatků kdykoliv podle své možnosti formou mimořádných vkladů, s ohledem na předpoklad přijetí poskytnutých dotací tak, jak budou podány žádosti o proplacení dotace na základě již schválených žádostí o poskytnutí dotace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

022-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

66113000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Břvany

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: marie.harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úvěr na realizaci zateplení bytových domů v Břvanech.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap