Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Obecního úřadu Brněnec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Obecního úřadu Brněnec zadávané zadavatelem Obec Brněnec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Brněnec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Obecního úřadu Brněnec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Obecního úřadu Brněnec". Jedná se o trvalou stavbu , jejímž účelem je dosažení úspor energie a snížení tepelných ztrát budovy a tím i snížení provozních nákladů na vytápění. Realizace projektu přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí v obci a snížení energetické náročnosti budovy.

Budova je využívána jako samostatný komerční objekt. Nachází se zde Obecní úřad s jeho potřebnými prostory (sklady, archivy, kanceláře apod.). Dále objekt využit jako pobočka České spořitelny. Ve 2.patře se nachází kanceláře Policie ČR a cela předběžného zadržení.
Jedná se o samostatný komerční objekt přibližně obdélníkového půdorysu, s různými úskoky, výklenky a arkýři. Objekt má čtyři podlaží tj. nevytápěný suterén, přízemí, 1.patro a 2.patro. Střecha domu je mansardová s výrazným nárožím směrem na jihozápad, zvýrazněným věžičkou se stanovou střechou. V mansardové střeše provedeny vikýře s obloukovou stříškou. Přístup k objektu přímo z hlavní komunikace Svitavy – Letovice, hlavní vstup do objektu je v úrovni přízemí po třech vyrovnávacích schodech.
Stávající obvodové zdivo je z plných cihel s venkovní hladkou vápenocementovou omítkou, doplněnou šambránami okolo oken, římsou mezi přízemím a 1.patrem, římsou mezi 1.patrem a 2.patrem, keramickými pásky doplněnými hladkou fasádou a bohatým zdobením různými ornamenty. Stávající stropy nad suterénem jsou tvořeny ocelovými nosníky s mírně klenutými cihelnými klenbami s nadbetonávkou , stropy nad přízemím a 1.patrem jsou dřevěné trámové se záklopem (v některých místech viditelné, výrazně zdobené). Stávající okna jsou klasická, dřevěná, zdvojená s jednoduchým zasklením, vchodové dveře jsou rovněž dřevěné, masivní, z větší části prosklené jednoduchým zasklením s nadsvětlíkem. V podkroví jedno střešní okno GGL Velux s izolačním dvojsklem a dva dřevěné výlezy na střechu s obyčejným jednoduchým zasklením. Konstrukce krovu je klasická, dřevěná, vaznicová soustava, střecha mansardová s vikýři s obloukovou stříškou, krytina na bocích mansardy z azbestocementových šablon, v horní části mansardy z pozinkovaného falcovaného plechu.
Na fasádě budou odstraněny architektonické prvky fasády – římsy, nadokenní a parapetní římsy, šambrány, soklové římsy, bosáže a neprůběžné štukové prvky. Všechny ozdobné prvky budou demontovány a uloženy v depozitáři a nově budou zhotoveny jejich imitace a použity v maximální dovolené míře (upřesněno při realizaci). Bude demontováno obložení z keramických pásků a tyto budou očištěny a použity v maximální možné míře na opětovné umístění na zateplenou fasádu. Pozor na dostatečné ukotvení podkladu (zateplovacího systému).
Fasáda bude před zateplením kompletně prohlédnuta na přítomnost vad a poruch omítky, vlhkosti či solných výkvětů ve zdivu a omítky, nebo na přítomnost biotického napadení.
Součástí stavby je též zřízení venkovní izolace suterénu, oprava opukového zdiva obkladu soklu suterénu, nový povrch terasy v 1.patře, oprava dřevěných prvků krovu a oprava ozdobných prvků fasády z původních keramických prvků.

Bližší údaje viz zadávací dokumentace a především projektová dokumentace realizační.

Součástí předmětu plnění je též dokumentace skutečného provedení a trvalá pamětní deska.

Poznámka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

505

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Brněnec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 843 305,61 bez DPH (5 860 399,79 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2013, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEVELOPER CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Petr Jirkův

Kontaktní e-mail: developer.cz@wo.cz

Kontaktní telefon: +420 603448977

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Obecního úřadu Brněnec.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap