Singletrail a Pumptrack Březová - Oleško

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Singletrail a Pumptrack Březová - Oleško zadávané zadavatelem Obec Březová - Oleško. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Březová - Oleško

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Singletrail a Pumptrack Březová - Oleško

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je SINGLETRAIL a Pumptrack Březová – Oleško. Lokalita se nachází v okrese Praha-západ. Jedná se o nový záměr přírodní cyklistické stezky pro terénní cyklistiku. Tento celek bude sloužit potřebám široké cyklistické veřejnosti s důrazem na terénní cyklistiku. Cílem je větší rozvoj venkovské turistiky a sportovní či aktivní dovolené. Turistický ruch má v území stále ještě nevyužitý potenciál, pomineme-li známé kulturně-historické památky, především pak krajiny a unikátní přírody. Místní přírodně historické dědictví je třeba umět lépe zpropagovat a turistům přiblížit. Primárně jde o rozvoj šetrné formy turistiky.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.

Veřejná zakázka je financována ze: SZIF, z Programu rozvoje venkova, Registrační číslo projektu: 18/006/08520/120/000070, Operace: 8.5.2 - Neproduktivní investice v lesích.

Poznámka

jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřené výzvě dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek programu Rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233162-2

Místo plnění veřejné zakázky

ČR, Praha – západ, Březová – Oleško Katastrální území: Březová u Zvole, Parcelní čísla: 144/2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 142 009,- bez DPH (1 381 830,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 114 618,72 bez DPH (1 348 688,65 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

0,- bez DPH (0,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Ivana Šilhanová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ivana Šilhanová

Kontaktní e-mail: info@istenders.cz

Kontaktní telefon: 775615857

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Singletrail a Pumptrack Březová - Oleško.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Singletrail a Pumptrack Březová - Oleško zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RENEKO, s.r.o. (28396065) Dodavatel 1 348 688,65 Kč vč. DPH
114 618,72 Kč bez DPH
PSS BOHEMIA, s.r.o. (26451255) Uchazeč 1 320 284,51 Kč vč. DPH
1 091 144,22 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Singletrail a Pumptrack Březová - Oleško zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 RENEKO, s.r.o. (28396065) 0,-
0,-
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap