Sportovně výukový areál - 2. etapa, Břest

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sportovně výukový areál - 2. etapa, Břest zadávané zadavatelem Obec Břest. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Břest

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sportovně výukový areál - 2. etapa, Břest

Předmět veřejné zakázky

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Externí odkaz na bližší informace

www.obec-brest.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Břest

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 156 756,- bez DPH (5 029 675,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Břest

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaromír Navrátil

Kontaktní e-mail: starosta@obec-brest.cz

Kontaktní telefon: 602 569 853

Kontaktní datová schránka: t36bfbz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sportovně výukový areál - 2. etapa, Břest.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 1. 9. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap