Revitalizace obce Břest

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace obce Břest zadávané zadavatelem Obec Břest. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Břest

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace obce Břest

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je komplexní řešení části návsi - revitalizace a úprava části ploch veřejného prostranství převážně v centrální části obce Břest, kolem stávajících objektů občanské vybavenosti, v místě před obecním úřadem, poštou, dětským hřištěm, kostelem, základní školou hřbitovem, zdravotním
střediskem, podnikatelskou provozovnou, k železničnímu nádraží, před kulturním domem, motorestem, dále k čerpací stanici PHM a vedle podnikatelské provozovny (garden centra), které tvoří přirozené centrum obce.
Projekt zahrnuje nový návrh úprav centrální části obce spočívající v revitalizaci části návsi obce a zelených ploch i přilehlého parčíku podél hlavních silnic a kolem místních komunikací a úpravy dalších částí veřejných prostranství s veřejnou zelení k vegetačním úpravám i obnovení a zlepšení funkce regenerovaných ploch k jejich veřejnému víceúčelovému využití. Investiční akce spočívá nejen v revitalizaci ploch parčíku a veřejné zeleně, ale i v s nimi související dostavbě a úpravě chodníků s bezbariérovým řešením a dále novém provedení dvou úseků místní komunikace s bezprašným povrchem, zpevněných parkovacích ploch s živičným povrchem, vybudování víceúčelové zpevněné plochy ze zámkové, betonové dlažby a veřejného osvětlení k ní, dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch a místních komunikací a kolem nich provedení zatravnění, výsadbě křovin a stromů a osazení mobiliáře

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316 – 1 stavební úpravy chodníků, 45233100 – 0 stavební úpravy pro komunikace 45112710 – 5 krajinné úpravy zelených ploch

Místo plnění veřejné zakázky

Břest

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 414 000,- bez DPH (7 760 940,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace obce Břest.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap