Protierozní dendrobariery Břest

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protierozní dendrobariery Břest zadávané zadavatelem Obec Břest. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Břest

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protierozní dendrobariery Břest

Předmět veřejné zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Protierozní dendrobariery Břest" dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

Externí odkaz na bližší informace

www.obec-brest.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Břest

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaromír Navrátil

Kontaktní e-mail: starosta@obec-brest.cz

Kontaktní telefon: 602 569 853

Kontaktní datová schránka: t36bfbz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protierozní dendrobariery Břest.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 2. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap