Polní komunikace pro p.č.901/1 a 901/3 Břest

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Polní komunikace pro p.č.901/1 a 901/3 Břest zadávané zadavatelem Obec Břest. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Břest

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Polní komunikace pro p.č.901/1 a 901/3 Břest

Předmět veřejné zakázky

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Externí odkaz na bližší informace

www.obec-brest.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Břest

Smluvní hodnota veřejné zakázky

844 580,- bez DPH (1 021 942,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

714 172,- bez DPH (864 148,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Břest

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaromír Navrátil

Kontaktní e-mail: starosta@obec-brest.cz

Kontaktní telefon: 602 569 853

Kontaktní datová schránka: t36bfbz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Polní komunikace pro p.č.901/1 a 901/3 Břest.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 25. 6. 2018 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě 19. 11. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap