Oprava restaurace Břest

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava restaurace Břest zadávané zadavatelem Obec Břest. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Břest

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava restaurace Břest

Předmět veřejné zakázky

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Externí odkaz na bližší informace

www.obec-brest.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 545 957,- bez DPH (1 870 608,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 273 607,- bez DPH (2 751 065,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

14. 9. 2016, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Břest

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaromír Navrátil

Kontaktní e-mail: starosta@obec-brest.cz

Kontaktní telefon: 602 569 853

Kontaktní datová schránka: t36bfbz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava restaurace Břest.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 3. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 3. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 3. 10. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap