Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice zadávané zadavatelem Obec Bravantice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bravantice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice

Předmět veřejné zakázky

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Jedná se o rozšíření stávající komunikace vedoucí k areálu Hipodromu v Bravanticích. Rozšíření komunikace je navrženo vzhledem k budoucímu využití dané lokality, kdy je v okolí stavby plánovaná „průmyslová zóna“ a tato komunikace bude sloužit k příjezdu k průmyslové zóně.
Rozšířená komunikace je umístěna na pozemcích investora a pozemcích jiných vlastníků, kteří dali souhlas se stavbou.
Rozšíření komunikace spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, rozšíření podkladních vrstev a položení nového živičného krytu. Rozšířená komunikace je navržena s šířkou hlavního dopravního prostoru 7,00 m, přičemž jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 3,00 m.
S rozšířením komunikace souvisí také úprava napojení na silnici II/647. Křižovatka bude upravena tak, aby byla průjezdná přívěsovou soupravou. Na okraji jízdních pruhů jsou navrženy oblouky poloměru 15m.
Více v podrobnostech projektové dokumentace.

Poznámka

druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ: zjednodušené podlimitní řízení
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ: stavební práce
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ: podlimitní veřejná zakázka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je Obec Bravantice, k. ú. Bravantice – p. č. 1692/7, 1692/8, 1692/9, 1858, 1870/2, 1874, 1894, 1895, 1898/1, 1899, 1902.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 000 000,- bez DPH (15 730 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 783 624,51 bez DPH (13 048 185,66 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 678 543,57 bez DPH (11 711 693,57 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 - obsah nabídky 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 - krycí list nabídky 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 - poddodavatelské schéma 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 - vzor smlouvy 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 - projektová dokumentace 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 - výkaz výměr 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 - čestné prohlášení - základní způsobilost 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 8 - čestné prohlášení - seznam stavebních prací 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 9 - čestné prohlášení - seznam techniků 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 10 - vzor osvědčení objednatele 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 11 - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 6. 9. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 14. 9. 2017 Zobrazit
Příloha k dodatečným informacím č. 1 14. 9. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha k dodatečným informacím č. 2 - opravený výkaz výměr 19. 9. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 22. 9. 2017 Zobrazit
Příloha k dodatečným informacím č. 3 - opravený výkaz výměr 22. 9. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 25. 9. 2017 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 26. 9. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 11. 10. 2017 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 11. 10. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 1. 12. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo včetně příloh 1. 12. 2017 Zobrazit
Dodatek č.1 smlouvy o dílo 1. 10. 2018 Zobrazit
Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice 8. 7. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE.CZ s.r.o. (26792711) Uchazeč 14 150 106,10 Kč vč. DPH
11 694 302,56 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 13 232 775,74 Kč vč. DPH
10 936 178,30 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a.s. (02604795) Uchazeč 13 806 723,33 Kč vč. DPH
11 410 515,15 Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s. (26177005) Uchazeč 13 914 973,29 Kč vč. DPH
11 499 977,93 Kč bez DPH
AWT Rekultivace a.s. (47676175) Uchazeč 15 727 580,- Kč vč. DPH
12 998 000,- Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 15 225 677,88 Kč vč. DPH
12 583 204,86 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o.,o. z. Dopravní stavby Morava (48035599) Uchazeč 13 479 697,33 Kč vč. DPH
11 140 245,73 Kč bez DPH
PORR a.s., odštěpný závod - MORAVA (43005560) Dodavatel 13 048 185,66 Kč vč. DPH
10 783 624,51 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap