Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice zadávané zadavatelem Obec Bravantice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bravantice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice

Předmět veřejné zakázky

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Jedná se o rozšíření stávající komunikace vedoucí k areálu Hipodromu v Bravanticích. Rozšíření komunikace je navrženo vzhledem k budoucímu využití dané lokality, kdy je v okolí stavby plánovaná „průmyslová zóna“ a tato komunikace bude sloužit k příjezdu k průmyslové zóně.
Rozšířená komunikace je umístěna na pozemcích investora a pozemcích jiných vlastníků, kteří dali souhlas se stavbou.
Rozšíření komunikace spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, rozšíření podkladních vrstev a položení nového živičného krytu. Rozšířená komunikace je navržena s šířkou hlavního dopravního prostoru 7,00 m, přičemž jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 3,00 m.
S rozšířením komunikace souvisí také úprava napojení na silnici II/647. Křižovatka bude upravena tak, aby byla průjezdná přívěsovou soupravou. Na okraji jízdních pruhů jsou navrženy oblouky poloměru 15m.
Více v podrobnostech projektové dokumentace.

Poznámka

druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ: zjednodušené podlimitní řízení
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ: stavební práce
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ: podlimitní veřejná zakázka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je Obec Bravantice, k. ú. Bravantice – p. č. 1692/7, 1692/8, 1692/9, 1858, 1870/2, 1874, 1894, 1895, 1898/1, 1899, 1902.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 000 000,- bez DPH (15 730 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice.

(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l pp l Sitemap