VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ - podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ - podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov zadávané zadavatelem Obec Braškov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Braškov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ - podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je výstavba objektů poznávacího cestovního ruchu v obci Braškov, s cílem využití potenciálu cestovního ruchu v obci Braškov tvořeného především návštěvníky cyklistických a turistických tras vedoucích obcí a návštěvníky dotčeného turistického regionu obecně. Výstupem projektu budou:
1. MUZEUM SPORTU, ÚSCHOVNA KOL A ZAVAZADEL, INFOCENTRUM,
2. INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,
3. PARKOVIŠTĚ,
4. INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBCE,
Zmíněné výstupy projektu doplní stávající turistické atraktivity obce Braškov a vytvoří tak ucelený produkt cestovního ruchu na území obce zaměřený na všechny kategorie návštěvníků přijíždějících do regionu za rekreačním sportem a poznávací turistikou. Výstupy projektu přispějí k rozvoji cestovního ruchu v celém regionu a zvýší atraktivitu dotčených turistických tras a cyklostezek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2014, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ - podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap