Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov/II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov/II zadávané zadavatelem Obec Braškov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Braškov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov/II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky bude rekonstrukce mateřské školy v Braškově (dále jen „MŠ Braškov“) a zvýšení kapacity MŠ Braškov o 20 míst (o 1/3 stávající kapacity), ke zkvalitnění výuky zavedením moderní komunikační a interaktivní technologie. Cíle projektu bude dosaženo rekonstrukcí 2.NP a půdní vestavby ve stávající budově MŠ Braškov. Nové prostory budou poskytovat dětem prostředí s dostatkem podnětů k jejich rozvoji a učení. V provozní fázi budou využity moderní technologie, pomůcky a inovace ve výuce a tím dojde k jejímu zkvalitnění. Plánované aktivity provozní fáze bude zajišťovat MŠ Braškov. Rekonstrukci bude zajišťovat vybraná stavební firma. Pro přípravu, realizaci a provoz projektu je sestaven projektový tým. Výsledkem bude nová, moderně vybavená třída mateřské školy poskytující kvalitní předškolní vzdělávání, vybudovaná nová místnost pro výukové a herní aktivity dětí, která bude vybavena moderní výukovou technologií, zázemí pro pedagogy.
Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě etapy:
I. ETAPA
Stavební úpravy vně budovy bez vlivu na provoz mateřské školky s minimální požadovanou dobou plnění 150 dnů a maximální dobou plnění 210 dnů.
II. ETAPA
Stavební úpravy uvnitř budovy školky, které ovlivní a omezí provoz školky s minimální požadovanou dobou plnění 30 dnů a maximální dobou plnění 90 dnů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454000-5

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov/II.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap