Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II. zadávané zadavatelem Obec Braškov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Braškov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je vybudování komunikace pro chodce propojující obec Braškov,
Valdek s obcí Velká Dobrá. Komunikace je trasovaná v souběhu se silnicí III/0063. Trasa pro pěší je na začátku trasy napojena na stávající chodník na konci obce Braškov, Valdek. V konci řešeného úseku trasa navazuje na stávající chodník na začátku obce Velká Dobrá. Trasa je částečně navržena s asfaltobetonovým povrchem, v místě napojení na stávající chodníky a v místech dělících ostrůvků je navržen povrch ze zámkové dlažby, částečně je
„klasická konstrukce“ komunikace nahrazena ocelovou lávkou s pochozí plochou tvořenou
dřevěnými fošnami.

Poznámka

Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-018737

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú Braškov (609536) a k.ú. Velká Dobrá (778303)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 761 910,- bez DPH (14 231 911,10 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2017

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Braškov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.arch. Kateřina Dolejšová

Kontaktní e-mail: ou@braskov.cz

Kontaktní telefon: 312698527, 604988035

Kontaktní datová schránka: zj5a8hs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 12. 7. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 12. 7. 2017 Zobrazit
Přílohy 12. 7. 2017 Zobrazit
Výkaz výměr 12. 7. 2017 Zobrazit
Projekrtová dokumentace 12. 7. 2017 Zobrazit
Smlouva 16. 10. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 10. 2017 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 5. 11. 2018 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 17. 12. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap