Úprava zeleně na veřejných prostranstvích Obce Bohušov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava zeleně na veřejných prostranstvích Obce Bohušov zadávané zadavatelem Obec Bohušov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohušov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava zeleně na veřejných prostranstvích Obce Bohušov

Předmět veřejné zakázky

V rámci plnění veřejné zakázky "Úprava zeleně na veřejných prostranstvích obce Bohušov" bude provedeno několik opatření úpravy zeleně, která povedou k celkové revitalizaci urbanizované krajiny v obci Bohušov. Jedná se o ošetření státem chráněného stromu ( dub letní ), výsadba dřevin v rekreačním areálu, parkové úpravy na dalších veřejných plochách obce a výsadba javorů na hřbitově v památkově chráněném areálu kostela sv. Martina.
Celkově dojde k ošetření 33 stromů, z toho 1 strom je památkově chráněný. Bude vysazeno 101 stromů, 18 solitérních keřů, 886 půdopokryvných keřů a 3 růže.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch, 77340000-5

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Bohušov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

15. 10. 2012, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava zeleně na veřejných prostranstvích Obce Bohušov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap