Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka – část chodníky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka – část chodníky zadávané zadavatelem Obec Bohuslavice u Zlína. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohuslavice u Zlína

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka – část chodníky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kolem stávající křižovatky silnic II/490, II/497 a III/4972 v obci Bohuslavice u Zlína. V rámci této veřejné zakázky a v návaznosti na novou osu silnic II/490, II/497 a III/4972 budou osazeny nové oboustranné obrubníky s převýšením 120 mm nad obrusnou vrstvou komunikace a dojde k realizaci chodníků, zpevněných ploch podél silnice a nasvětlení přechodů a míst pro přecházení.
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
SO 105 Chodníky a zpevněné plochy podél silnice II/490, uzl. úsek 24, 25, 26
SO 106 Chodníky a zpevněné plochy podél silnice II/497, uzl. úsek 8
SO 107 Chodníky a zpevněné plochy podél silnice III/4972, uzl. úsek 3
SO 401 Nasvětlení míst pro přecházení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

18/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100 – 0, 45233160 – 8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bohuslavice u Zlína

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 750 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INVESTA UH, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Knotová

Kontaktní e-mail: e.knotova@investauh.cz

Kontaktní telefon: 777 764 694

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka – část chodníky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka – část chodníky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 7 441 110,- Kč vč. DPH
6 149 678,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 7 242 967,- Kč vč. DPH
5 985 923,- Kč bez DPH
KKS, spol. s r.o. (42340802) Uchazeč 7 502 235,90 Kč vč. DPH
6 200 194,96 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap