Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč - opakování č. 3

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč - opakování č. 3 zadávané zadavatelem Obec Bohdaneč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohdaneč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč - opakování č. 3

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o vestavbu technologie úpravny vody do stávajících objektů (nemovitosti na č. 279/4 a 279/5 v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic) vodojemu pro obec Bohdaneč (dále jako zařízení). Vestavba bude umístěna do stávajícího provozního domku půdorysných rozměrů 3x3,3 m. Objekt bude nutno temperovat pro případ poklesu teploty pod bod mrazu. Z toho důvodu je navržen sálavý panel. Dále bude nutno z dispozičních důvodů přemístit stávající elektro rozvaděče. Nádrž na chlor bude nutno z prostorových důvodů přemístit do armaturní komory. Z důvodu zajištění hygieny a bezpečnosti práce zde bude umístěno umyvadlo. V areálu budou provedeny nové trubní propoje mezi armaturní komorou a provozním domkem a budou provedeny propoje ke stávajícím výtlačným řádům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42912330-4 Přístroje k čištění vody

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bohdaneč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 545 896,27 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 590 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 11. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vojtěch Příhoda

Kontaktní e-mail: vojtech.prihoda@dextela.cz

Kontaktní telefon: 773284720

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč - opakování č. 3.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap