ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - zhotovitel

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - zhotovitel zadávané zadavatelem Obec Bohdaneč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohdaneč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - zhotovitel

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění je specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. Následující výňatek z projektové dokumentace slouží pouze pro předběžnou orientaci uchazečů. V obci je vybudována původní ČOV, která již nedostačuje svojí kapacitou a bude proto zřízena nová ČOV, do které bude zaústěna původní kanalizace a vybudována nová kanalizace. Původní ČOV taktéž zůstane v provozu. Nová ČOV bude mít kapacitu EO 500, celková délka kanalizace 2073m, z toho gravitační 2005m, tlaková 68m, ČS 1.

Poznámka

Zakázka v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000 - 7; 45232400 - 6; 45232421 - 9;

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bohdaneč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 908 669 bez DPH (25 299 489,5 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

20 152 859 bez DPH (24 384 959,63 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

20 098 753 bez DPH (24 319 492 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advokátní kancelář Mgr. Lenka Hlavičková

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Milan Grebeči

Kontaktní e-mail: grebeci@ak-hlavickova.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - zhotovitel.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap