BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM, POD FLORIÁNKY- REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM, POD FLORIÁNKY- REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE zadávané zadavatelem Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM, POD FLORIÁNKY- REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem akce je rekonstrukce a prodloužení kanalizace v ulici v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, v ulici Pod Floriánky a Šance. Budou vybudovány 2 kanalizační stoka AC-6 v délce 251,0 m a AC-6-1 v délce 240,0 m. Dimenze obou stok je DN 250
Stávající betonová stoka DN 400 v ulici Pod Floriánky bude odpojena a nahrazena stokou z PP, DN 250. V ulici Šance bude vybudována kanalizace z trub PP, DN 250. Na kanalizaci bude osazeno 14 ks plastových kanalizačních šachet z PP, DN 800 a bude přepojeno 6 domovních přípojek.
Kanalizace je navržena z trub plnostěnných z PP, SN 10, DN 250, o tloušťce stěny min. 9,5 mm. Potrubí pro přepojení přípojek je navrženo z trub plnostěnných z PP, SN 10, DN 150, o tloušťce stěny min. 6,0 mm.
Po přepojení přípojek v ulici Pod Floriánky bude stávající betonové potrubí vyplněno popílkovou suspenzí

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

012019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

lokalita Pod Floriánky v k.ú. Blatnice pod Sv. Ant. na pozemcích p.č. 2188/11, 2188/12, 2188/22, 2188/29, 6373/1, 6379/3 a 6390/8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 068 000,- bez DPH (3 712 280,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 938 476,42 bez DPH (3 555 556,47 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Miškeřík

Kontaktní e-mail: j.miskerik@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 777 671 031

Kontaktní datová schránka: pyara9j

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM, POD FLORIÁNKY- REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 9. 7. 2019 Zobrazit
Dodatek smlouvy o dílo 15. 11. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM, POD FLORIÁNKY- REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Jaroslav Bachan (42296951) Dodavatel 3 555 556,47 Kč vč. DPH
2 938 476,42 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap