Výstavba stoky kanalizace v komunikaci č. 720 – 2 etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba stoky kanalizace v komunikaci č. 720 – 2 etapa zadávané zadavatelem Obec Bítov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bítov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba stoky kanalizace v komunikaci č. 720 – 2 etapa

Předmět veřejné zakázky

Stávající první etapa výstavby je dokončena kanalizační šachticí betonového typu prefabrikované DN 1000 (ŠK 4). Na tuto šachticí bude napojeno kanalizační potrubí z polypropylenových trub DN300. Délka kanalizační nového úseku stoky bude činit 137 m. Hloubkové uložení potrubí 2360 – 2100 mm. Instalovány budou 3 šachtice betonového typu z prefabrikátu DN 1000 (ukončeno šachticí ŠK 7).

Externí odkaz na bližší informace

V digitální podobě je tato výzva k podání nabídky uveřejněna v sekci úřední deska na internetové adrese www.obecbitov.cz

Poznámka

• Závazná forma zpracování nabídky
- Základní informace o uchazeči
- Rekapitulace cenové nabídky
- Položkový rozpočet jednotlivých částí, počet kalendářních dnů realizace,
popis technologického postupu
- Prokázání kvalifikačních předpokladů
- Prokázání dalších kvalifikačních předpokladů
- Reference
- Prohlášení
- Ostatní

• Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
• Uchazeči budou nejpozději do 14 dnů od uvedeného data vyrozuměni o výsledku výběrového řízení.
• Fakturace bude prováděna na základě skutečných objemů prací odsouhlasených zástupcem zadavatele, bez možnosti čerpání záloh. Splatnost faktur min.15 dnů od doručení zadavateli.
• Stavební práce a dodávky, které zhotovitel provedl o své újmě odchylně od smlouvy o dílo bez předchozího projednání se zadavatelem se do fakturace nesmějí zahrnovat.
• Při snížení objemu prací a dodávek nebo nerealizování jednotlivých částí, se cena předmětu plnění redukuje na základě jednotkových cen uvedených v nabídce uchazeče.
• Navýšení ceny díla nebo jeho části či jednotlivých prací a dodávek může nastat pouze
na základě zvýšení objemu prací na výslovnou písemnou žádost objednatele, přičemž se rovněž použijí jednotkové ceny uvedené v nabídce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

č.3/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

obec Bítov, Bítov č,117,74301

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

289 256,- bez DPH (350 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

278 475,- bez DPH (336 954,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

301 256,- bez DPH (349 054,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

30. 8. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Richter

Kontaktní e-mail: starosta@obecbitov.cz

Kontaktní telefon: 724180694

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba stoky kanalizace v komunikaci č. 720 – 2 etapa .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
0. 0. 0000 Zobrazit
0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba stoky kanalizace v komunikaci č. 720 – 2 etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ostravské vodárny a kanalizace (45193673) Uchazeč 347 384,- Kč vč. DPH
287 094,- Kč bez DPH
AQUATOP CZ, s.r.o (25905431) Dodavatel 336 954,- Kč vč. DPH
278 475,- Kč bez DPH
LXM Group a.s. (25849832) Uchazeč 398 090,- Kč vč. DPH
329 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap