Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice zadávané zadavatelem Obec Bílovice - Lutotín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bílovice - Lutotín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je realizace stavby s názvem "Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice", podle projektové dokumentace zpracované Ing. Adélou Heryánovou, Kujavy 48, 742 44 Fulnek, v níře uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu.

Stavební a dispoziční úpravy řeší následující: kompletní rekonstrukce stávající zahrady, která bude sloužit k praktickým environmentálně výchovně vzdělávacím aktivitám, k realizací akcí zaměřených k ekologické výchově. Zahrada bude rozdělena na několik částí zahrnujících jednotlivé ekologické celky. Jedná se o objekt stávající zahrady mateřské školy, která se nachází na pozemcích parcelních čísel: 79, 84 a 87 v katastrálním území Bílovice.

Blíže viz Zadávací dokumentace.

Poznámka

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou mimo režim záona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávanou: "Závazným postupem pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013", vydaným MMR.

Zakázka je realizována v rámci projektu "Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice", který je spolufinancován v rámci OPŽP, akceptační číslo 15243507, reg. č. CZ.1.02/7.1.00/15.27600.s

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou plochy na parcelních číslech 79, 84 a 87 v katastrálním území Bílovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 726 974,- bez DPH (2 089 639,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 695 000,- bez DPH (2 050 951,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BON FINANCE s.r.o. - zastupující zadavatel

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Pfneislová - pověřená osoba zastupujícího zadavatele

Kontaktní e-mail: pfneislova@bonfinance.cz

Kontaktní telefon: +420 777 851 495

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo - GERLICH ODRY s.r.o. 1. 9. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap