Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice zadávané zadavatelem Obec Bernartice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bernartice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o vybudování vodní nádrže na zadržování vody v krajině. Vodní nádrž vznikne přehrazením údolí, které je pro vodní plochu vyčleněno územním plánem a komplexní pozemkovou úpravou, čelní přímou hrází. Hráz je navržena jako homogenní, nasypaná ze zemin vytěžených ze zátopy rybníka. Vodní nádrž je navržena jako průtočná, s průběžným horním odtokem v úrovni hladiny stálého nadržení, jejíž úroveň není možno regulovat. Voda bude odtékat korytem horního odtoku. Průchod horního odtoku tělesem hráze je řešen monolitickým železobetonovým propustkem. Povodňové průtoky budou odtékat přes bezpečnostní přeliv. Pro případ mimořádných a havarijních průtoků je navržen havarijní přeliv. Je umístěn za bezpečnostním přelivem, v místě zavázání hráze do údolního svahu. Pro možnost vypuštění nádrže je navržen spodní odtok se spodní výpustí. Uzavření a otevření výpusti je zajištěno vřetenovým stavítkem osazeným ve stavítkové šachtě. Vzhledem ke tvaru reliéfu údolí, ve kterém je vodní nádrž situovaná, se nenavrhují žádné větší terénní úpravy. Mírné svahy údolí přirozeně vytváří mělké litorální pásmo s hloubkou 0,3 – 0,7 m. Maximální hloubka nádrže je 2,7 m. Původní trasa bezejmenného toku bude zachována jako odvodňovací příkop, pouze v místě hráze bude upravena tak, aby spodní odtok s výpustným potrubím vedl kolmo k ose hráze. Bezejmenný tok bude ve zbývajícím úseku nad vodní nádrží až po výusť melioračního potrubí revitalizován. Podél nově navržené kynety toku bude snížen terén tak, aby byl vyčleněn meandrový pás, kde bude více umožněno kynetě toku se samovolně vyvíjet dle přírodních zákonů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01072016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45240000-1, 45246400-7,45112700-2

Místo plnění veřejné zakázky

Tomíkovice a Vlčice u Javorníka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 551 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2016, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marcela Prošková

Kontaktní e-mail: m.proskova@stilt.cz

Kontaktní telefon: +420 723789023

Kontaktní datová schránka: ti3p69t

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap