Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích zadávané zadavatelem Obec Bernartice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bernartice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spojené s rekonstrukcí a dispozičními úpravami stávajícího objektu, rekonstrukcí inženýrských sítí a řemesel (elektro, zdravotechnika, ústřední vytápění apod.) a vybudováním bezbariérovosti.

Externí odkaz na bližší informace

http://bernartice.profilzadavatele.cz/

Poznámka

Veřejná zakázka se vztahuje k projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výběrové řízení i následná realizace podléhá pravidlům IROP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7: Stavební práce; 45214000-0: Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu

Místo plnění veřejné zakázky

ČR, Olomoucký kraj, Bernartice 259

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 837 342,00 bez DPH (7 063 184,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

2. 10. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Artory - Consulting, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. David Přichystal

Kontaktní e-mail: prichystal@artory.cz

Kontaktní telefon: +420 774662422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 13. 9. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 13. 9. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 1 19. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 12. 11. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo_text 23. 11. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo_rozpočet 23. 11. 2018 Zobrazit
Faktura 15. 2. 2019 Zobrazit
Faktura 11. 3. 2019 Zobrazit
Faktura 10. 4. 2019 Zobrazit
Faktura 16. 5. 2019 Zobrazit
Faktura 17. 6. 2019 Zobrazit
Faktura 12. 7. 2019 Zobrazit
Faktura 12. 8. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 22. 10. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZETOS, spol. s r.o. (45195994) Dodavatel 7 485 594,- Kč vč. DPH
6 186 441,- Kč bez DPH
Obchodní centrum SAN s.r.o. (02241943) Uchazeč 8 109 769,69 Kč vč. DPH
6 702 289,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap